Trendler

Onlarca trend raporundan derlenen. İşletmenizin bir sonraki adımına ışık tutabilecek Trendleri öğrenin.

Ci̇hazlar Akıllandı: Nesneleri̇n İnterneti̇

Cihazlar hem akıllanıyor hem de verilerini bizimle ve diğer cihazlarla paylaşabiliyor.

Gerçekli̇k Yeni̇den Tanımlanıyor: XR

Gerçekliğe yeni katmanları ekliyoruz.

Satın Almak Artık Havalı Deği̇l: Paylaşım Ekonomi̇si̇

Satın almak artık havalı değil, artık başka modelleri tercih ediyoruz.

İş Gücü İçi̇n Yapay Zeka: Ai

Yapay zeka şimdilik çalışanların işlerine daha fazla "insan faktörü" katmasına yardım edebilir.

Yaşamı İyi̇leşti̇rmek İçi̇n Bağlantıları Koparmak: Di̇sconnect

Sosyal ağlar artık bağlanmak yerine kopmak için daha uygun olabilir.

Her Yeni̇li̇ği̇n Öncüsü: Beklenti̇ Ekonomi̇si̇

Hangi sektörde olursanız olun Uber, Spotify, Airbnb gibi şirketler rakibiniz artık.

Görünmez Arayüzler: Di̇yalog Tasarımı

İnsan-makine etkileşimi artık insan-insan etkileşimine evriliyor.

Wellness

Wellness

14 People
2 Hour 15 Min
İnterneti̇n Özü: Kali̇teli̇ İçeri̇k

İçerik her zaman kraldı, Google ve Facebook'un çalışma şeklinin değişmesi kaliteli içeriğin önemini çok daha artırdı.

Wellness

Wellness

13 People
1 Hour 20 Min
Yeni̇ Bi̇r Bi̇ri̇m Olarak: Sağlık Veri̇leri̇

Anlık para birimi takip eder gibi sağlık verilerimizi takip edebiliriz.

Wellness

Wellness

70 People
4 Hour
Daha Fazla Özgürlük: Mobi̇li̇te

Ulaşım kolaylığı, lokasyon bağımsız çalışma gibi yapılarla birlikte mobilite yükselişte.

Wellness

Wellness

10 People
4 Hour 40 Min
Fi̇zi̇ksel Alanlari Sorguluyoruz: Deneyi̇m Merkezleri̇

Fiziksel satış alanları deneyim merkezlerine dönüşüyor.

Wellness

Wellness

12 People
45 Min
Hi̇kayeleşti̇ri̇len Veri̇ler: Data Storytelling

Verileri takip etmek ve analiz etmek kadar onlardan anlamlı hikayeler çıkarabilmekte artık önemli.

Wellness

Wellness

104 People
10 Hour 20 Min
İş Gücünün Deneyi̇mi̇ni̇ Tasarlamak: Çalışan Deneyi̇mi̇

Deneyim tasarımı artık şirketlerin müşterilerinin yanında çalışanları içinde gerekli.

Wellness

Wellness

77 People
7 Hour
Yenilikte Sınırların Geni̇şlemesi̇: Açık Ötesi̇ İnovasyon

Credibly evisculate top-line synergy rather than resource

Wellness

Wellness

41 People
48 Hour