Yenilikte Sınırların Geni̇şlemesi̇: Açık Ötesi̇ İnovasyon

Günümüzün geçerli ve yenilikçi bir yenileşim modeli ise açık oynamak. Açık inovasyon kavramı temelde şirketlerin inovasyon süreçlerini daha şeffaf yönetmesi anlamına geliyor. Daha önce birçok örneği ile karşılaştığımız bu şeffaf ve yalın model ile kullanıcı beklentilerini daha kolay anlamak, yeniliği gerçekleştirme sürecine doğrudan kullanıcıyı da dahil etmeyi ifade ediyor.

Sony gibi büyük şirketlerin bile yeni bir ürün geliştirme sürecinde crowdfunding platformlarından fon toplama girişimleri Sony’nin kaynak yetersizliğinden değil, kullanıcının ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve yatırım alanlarını doğru seçme isteklerinden kaynaklanıyor. Yenilenmede daha açık oynamak, ürün geliştirme süreçlerini daha şeffaf hale getirmek ise yaygınlaşarak, daha radikal ve yeni formlarla iş hayatında olacak gibi duruyor.


Wellness

Event Speaker

Wellness

Teacher & IT Specialist

Diğer Trendler

Satın Almak Artık Havalı Deği̇l: Paylaşım Ekonomi̇si̇

Satın almak artık havalı değil, artık başka modelleri tercih ediyoruz.

Her Yeni̇li̇ği̇n Öncüsü: Beklenti̇ Ekonomi̇si̇

Hangi sektörde olursanız olun Uber, Spotify, Airbnb gibi şirketler rakibiniz artık.

İnterneti̇n Özü: Kali̇teli̇ İçeri̇k

İçerik her zaman kraldı, Google ve Facebook'un çalışma şeklinin değişmesi kaliteli içeriğin önemini çok daha artırdı.

13 People

1 Hour 20 Min