Hi̇kayeleşti̇ri̇len Veri̇ler: Data Storytelling

Hikâye anlatımı yöntemiyle aktarılan içerikler daha akılda kalıcı, daha ikna edici ve de ilgi çekici. İşletmeler, hikâyelerin hem düşünceye hem de duygulara hitap etmesi fikrinden hareketle, topladıkları verileri hikâyeleştiriyorlar. Veri bilimi, görselleştirmeler ve anlatım; Data Storytelling’in formülünü oluşturuyor. Veriler üzerinden hikâyeleştirme yapıldığında, kişiler bu verileri kolaylıkla anlayıp, yorumlayabiliyor ve çıkarım yapmaları kolaylaşıyor. Böylece şirket ve hedef kitle arasındaki fikir alışverişi güç kazanıyor.

Veri hikâye anlatımı, daha fazla organize iş akışları ve analitik iş birliğine odaklı ekipler oluştururken, iş yeri kültürünü de etkilemeye devam edecek. Daha fazla insan verileri yorumlama yetisini geliştirebilecek. Çalışmalara yön kazandıran bu teknoloji dinleyicilere de ilham verecektir.


Wellness

Teacher & IT Specialist

Wellness

Event Speaker

Wellness

Event Speaker

Diğer Trendler

Ci̇hazlar Akıllandı: Nesneleri̇n İnterneti̇

Cihazlar hem akıllanıyor hem de verilerini bizimle ve diğer cihazlarla paylaşabiliyor.

İş Gücü İçi̇n Yapay Zeka: Ai

Yapay zeka şimdilik çalışanların işlerine daha fazla "insan faktörü" katmasına yardım edebilir.