Ci̇hazlar Akıllandı: Nesneleri̇n İnterneti̇

Cihazlar hem akıllanıyor hem de verilerini bizimle ve diğer cihazlarla paylaşabiliyor.

Gerçekli̇k Yeni̇den Tanımlanıyor: XR

Gerçekliğe yeni katmanları ekliyoruz.

İş Gücü İçi̇n Yapay Zeka: Ai

Yapay zeka şimdilik çalışanların işlerine daha fazla "insan faktörü" katmasına yardım edebilir.

Görünmez Arayüzler: Di̇yalog Tasarımı

İnsan-makine etkileşimi artık insan-insan etkileşimine evriliyor.

14 People

2 Hour 15 Min

Yeni̇ Bi̇r Bi̇ri̇m Olarak: Sağlık Veri̇leri̇

Anlık para birimi takip eder gibi sağlık verilerimizi takip edebiliriz.

70 People

4 Hour

Hi̇kayeleşti̇ri̇len Veri̇ler: Data Storytelling

Verileri takip etmek ve analiz etmek kadar onlardan anlamlı hikayeler çıkarabilmekte artık önemli.

104 People

10 Hour 20 Min

Trend Günü Oluştur

Şirketinizi Trendler ile buluşturun. Bir günlük trend etkinliği ile Trendleri şirketlerinizde anlatalım.
Birlikte fikirler geliştirelim.