Trendler

Yayınlanan trend raporlarından derlenmiş trendleri keşfedin.

Ci̇hazlar Akıllandı: Nesneleri̇n İnterneti̇

Cihazlar hem akıllanıyor hem de verilerini bizimle ve diğer cihazlarla paylaşabiliyor.

Gerçekli̇k Yeni̇den Tanımlanıyor: XR

Gerçekliğe yeni katmanları ekliyoruz.

İş Gücü İçi̇n Yapay Zeka: Ai

Yapay zeka şimdilik çalışanların işlerine daha fazla "insan faktörü" katmasına yardım edebilir.

Görünmez Arayüzler: Di̇yalog Tasarımı

İnsan-makine etkileşimi artık insan-insan etkileşimine evriliyor.

14 People

2 Hour 15 Min

Hi̇kayeleşti̇ri̇len Veri̇ler: Data Storytelling

Verileri takip etmek ve analiz etmek kadar onlardan anlamlı hikayeler çıkarabilmekte artık önemli.

104 People

10 Hour 20 Min

İş Gücünün Deneyi̇mi̇ni̇ Tasarlamak: Çalışan Deneyi̇mi̇

Deneyim tasarımı artık şirketlerin müşterilerinin yanında çalışanları içinde gerekli.

77 People

7 Hour

Fi̇zi̇ksel Alanlari Sorguluyoruz: Deneyi̇m Merkezleri̇

Fiziksel satış alanları deneyim merkezlerine dönüşüyor.

12 People

45 Min

Daha Fazla Özgürlük: Mobi̇li̇te

Ulaşım kolaylığı, lokasyon bağımsız çalışma gibi yapılarla birlikte mobilite yükselişte.

10 People

4 Hour 40 Min

Her Yeni̇li̇ği̇n Öncüsü: Beklenti̇ Ekonomi̇si̇

Hangi sektörde olursanız olun Uber, Spotify, Airbnb gibi şirketler rakibiniz artık.

Yenilikte Sınırların Geni̇şlemesi̇: Açık Ötesi̇ İnovasyon

Credibly evisculate top-line synergy rather than resource

41 People

48 Hour

Yeni̇ Bi̇r Bi̇ri̇m Olarak: Sağlık Veri̇leri̇

Anlık para birimi takip eder gibi sağlık verilerimizi takip edebiliriz.

70 People

4 Hour

Satın Almak Artık Havalı Deği̇l: Paylaşım Ekonomi̇si̇

Satın almak artık havalı değil, artık başka modelleri tercih ediyoruz.

Yaşamı İyi̇leşti̇rmek İçi̇n Bağlantıları Koparmak: Di̇sconnect

Sosyal ağlar artık bağlanmak yerine kopmak için daha uygun olabilir.

İnterneti̇n Özü: Kali̇teli̇ İçeri̇k

İçerik her zaman kraldı, Google ve Facebook'un çalışma şeklinin değişmesi kaliteli içeriğin önemini çok daha artırdı.

13 People

1 Hour 20 Min

Trend Günü Oluştur

Şirketinizi Trendler ile buluşturun. Bir günlük trend etkinliği ile Trendleri şirketlerinizde anlatalım.
Birlikte fikirler geliştirelim.